Kakovost

Sistemsko upravljanje, standardizacija in delo v okviru sprejetih norm, se vodi na oddelku za
nadzor kakovosti. Zadovoljstvo in zahteve porabnikov in kupcev naših izdelkov, lastnikov,
zaposlenih, itd. so sistemsko obravnavani znotraj vseh procesov dela z namenom
izboljševanja in izpopolnjevanja le teh.