Kakovost

Poslovna strategija v podjetju temelji na zagotavljanju najvišjega nivoja kakovosti, s čimer dosegamo dolgoročno sodelovanje s strankami in pridobivanju novih partnerjev, med katerimi se zaradi strokovnosti in zanesljivosti vzpostavi medsebojno zaupanje in zadovoljstvo.

ZAHTEVAN NIVO DOSEGAMO Z

  • nenehnim izboljševanjem sistema vodenja kakovosti, ki temelji na standardu ISO 9001:2015;
  • izobraževanjem, tako na področju kakovosti kot vseh ostalih procesov, potrebnih za uspešno delovanje in razvoj podjetja;
  • uporabo najsodobnejše merilne tehnologije in evidentiranjem po zahtevah standarda ISO 9001;
  • vključevanjem zaposlenih k zagotavljanju avtokontrole v proizvodnji, s čimer zagotovimo stabilnost delovnih procesov in posledično nič napak in zamud;
  • ažurnostjo na področju komunikacije in prilagajanja strankam in dobaviteljem, tako doma kot v tujini, saj se zavedamo, da lahko le dober medsebojni odnos privede do želenega produkta.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Naši procesi organizacije in dela temeljijo na optimizaciji na vseh področjih, saj lahko le tako našim obstoječim in potencialnim poslovnim partnerjem zagotovimo tisto, kar pričakujejo – najboljše.

Kontrolo kakovosti izvajamo s strani usposobljenega kontrolnega osebja.

Meritve in kontrolo kakovosti izvajamo v skladu s predpisanimi standardi, na željo stranke pripravimo tudi dokumentacijo, ki dokazuje brezhibnost in skladnost proizvodov.

MERJENJE IN TESTIRANJE

Ključ do uspeha se začne že v začetni fazi produkta, zato v podjetju vzorčimo vsak začetni proizvod. S tem preprečujemo možnost napak v serijski proizvodnji in stopimo v kontakt s stranko, s katero načrtujemo vse možne izboljšave.

Končna kontrola se izvaja v merilnici, kjer uporabljamo najsodobnejšo merilno opremo, med katero štejemo 3D koordinatni merilni stroj in druga merila kakovostnih in zanesljivih proizvajalcev.

Na zahtevo kupca lahko tudi poskrbimo za meritve materialov, površin, obremenitvene teste …

Izdamo zahtevano dokumentacijo, s katero potrdimo, da so vsi produkti skladni z zahtevami kupcev.